Príznaky

Príznaky, ktoré upozorňujú na tehotenstvo a ktoré sa dajú zistiť bez pomoci prístrojovej techniky, možno rozdeliť na nespoľahlivé, pravdepodobné a spoľahlivé tehotenské príznaky:

  • Nespoľahlivé tehotenské príznaky predstavujú zmeny celkového zdravotného stavu, ako nevoľnosť, zvracanie, poruchy chuti do jedla (napr. abnormná chuť do jedla) alebo závrat.
  • Pravdepodobné tehotenské príznaky sú zmeny genitálnych orgánov, ako vynechanie mesačného krváciania (amenorea), zväčšenie maternice a prsných žliaz alebo zvýšená pigmentácia prsníkového dvorčeka prsnej bradavky.
  • Spoľahlivé tehotenské príznaky vychádzajú priamo od dieťaťa samého, ako detské ozvy srdca, pohyby plodu alebo už veľmi skoro počas tehotenstva zvýšenie bazálnej teploty hormonálnymi zmenami.