Fyzické zmeny

Fyzické zmeny sú počas tehotenstva naozaj markantné. Váš metabolizmus sa zrýchli až o 25% a súvisí to s novými potrebami embrya a placenty. Vo vašom tele sa všetko zrýchli - zvýši sa srdcový tep aj srdcový minútový objem a rovnako aj vaše dýchanie, pretože musíte zásobiť kyslíkom aj dieťa. Zvýšené hladiny estrogému a progesterónu majú za následok zväčšenie pŕs - zväčšuje sa totiž zásoba tuku, a rozmnožuje sa tkanivo mliečnych žliaz. Prsia, prsné dvorce a bradavky sú jemnejšie a citlivejšie a pod kožou je vidieť sieť žiliek, práve preto, že sa zvyšuje objem krvi. Maternica sa taktiež zväčšuje, čo však cez brušnú stenu nepocítite až do konca prvého trimestra, keď maternica prerastie okraj panvového dna. To čo pocítite už v prvom trimestri, je potreba častejšieho močenia, pretože maternica dotláča na mechúr. Počas prvého trimestra priberiete 1-2 kg. Vaše dieťa váži v tomto čase len 48g. Zvyšok celkovej hmotnosti tvorí placenta aplodová voda, zväčšená maternica, prsia a väčšie množstvo krvi. Samotné tukové zásoby majú približne rovnakú hmotnosť ako dieťa.

Vývoj embrya

Samotný vývin začína splynutím vajíčka so spermiou. Vzniká zygota (oplodnené vajíčko), ktoré zahajuje prvé delenie zhruba po 12. až 36. hodinách od oplodnenia. Potom sa vajíčko v pravidelných hodinových intervaloch delí a zároveň putuje vajíčkovodom do maternice. Asi tak za 4 dni deliace sa vajíčko prichádza k rohom maternice. Sliznica maternice (endometrium) sa za ten čas stačila dostatočne pripraviť na vajíčko a je schopná ho prijať. Vajíčko sa v maternici uhniezdi (niduje). K nidácii dochádza najčastejšie v hornej časti zadnej steny maternice. Celý zárodok má priemer asi 1 mm. V tomto období dochádza k výraznej zmene a to takej, že zhluk buniek deliaceho sa vajíčka sa rozdelí na dve bunkové vrstvy. Z jednej vzniká vyživovací orgán (placenta embrya, neskôr plodu) a z druhej sa vyvíja samotné embryo (neskôr plod).

Vývoj placenty

Vývoj placenty je dokončený do 12. týždňa od oplodnenia a poskytuje všetky potrebné živiny pre plod až do konca tehotenstva. Placenta je s plodom spojená pupočníkom, kadiaľ prúdia všetky živiny, kyslík a potrebné látky od tela matky smerom k plodu a opačným smerom zase odpadové látky, kysličník uhličitý a splodiny metabolizmu. Plod sa nachádza v tekutej blane, ktorá sa nazýva plodový vak a ten je naplnený plodovou vodou. Plodová voda plní hlavne ochrannú funkciu pre plod, ktorý sa sám podieľa nemalou mierou na jej tvorbe tým, že ju prehĺta a následne vylúči v podobe moču. Pre zaujímavosť je to od 12. týždňa asi 40 ml. denne. Zároveň plodová voda uľahčuje pohyb plodu vo vnútri maternice.

V tejto fázy vývinu embryo veľmi rýchlo rastie. Ku koncu 1. mesiaca má sformovanú hlavu a trup. Postupne sa vyvíjajú základy väčšiny orgánov a zhruba okolo 23. až 25. dňa mu už začína biť srdce. Sú taktiež položené základy centrálnej nervovej sústavy (mozog a miecha), vzniká zároveň sluchový aparát, vylučovací systém (ľadviny a močovod) a vzniká veľká časť pohlavných orgánov. Na konci 2. mesiaca sa vyvíjajú prsty na rukách a na nohách. Posledný mesiac v prvom trimestri je prevratný tým, že embryo sa mení na plod. Koncom tohto mesiaca plod meria asi 10 cm a váži od 20 do 48 gramov. Je už vytvorený skutočný základ kostry. Plod sa už hýbe, ale matka ešte jeho pohyby necíti, lebo sú veľmi slabé. V tomto mesiaci sa dokončuje vývin najdôležitejších orgánov a postupne sa začínajú uplatňovať ich funkcie.